NGO Practical minds Kreta

Sunday, 6 November 2016

Aansluitend aan onze actie in verband met het bouwen van een schooltje, wensen we nu een busje te kopen om dekinderen, die te ver wonen op te halen en naar huis te brengen.

hiertoe is steun noodzakelijk. Giften kunnen gestort worden op

BE 64 0014 0275 1352 Arnaud vdAvoirt/Practical Minds

100% van het gestorte bedrag wordt gebruikt voor het project

f►arnaud van der Avoirt